top of page

ik doe.

Waar ik blij van word is autonomie teruggeven aan een mensen en teams. Het menselijke weer boven het instrumentele stellen.
Zorgen dat de energie weer gaat stromen. Van werk moet je energie krijgen. Zingeving ervaren. En als dat niet zo is, als het niet stroomt, dan heeft dit negatieve effecten. Ik zet mij in om dat negatieve te transformeren naar positieve energie.
Vaak begint het bij directie en/ of management en volgt al snel de rest van de organisatie.

 

Met mensen samen verkennen wat er speelt. Kijken wat zich aandient en daar dan mee werken. Dat is wat ik doe.
Dit heeft optimaal effect wanneer ik zonder draaiboek, zonder werkvormen ‘gewoon’ het gesprek aan ga.
Ik ben als het ware zelf de interventie.
Spannend? Zeker. Voor de groep én voor mij. En toch, elke keer wanneer ik op deze manier werk ervaar ik weer hoe krachtig het is om de autonomie bij de groep laten. Er zit zoveel wijsheid in een groep. Ik hoef ‘alleen maar’ de juiste vragen te stellen.
En laat dat nou precies zijn wat ik leuk vind om te doen. Vragen stellen. Veel vragen stellen.
 

Soms moeten we onder de oppervlakte duiken om uit de onderstroom te halen wat er gezien mag worden.
De ene keer met een opstelling, de andere keer met een dappere dialoog. Soms is een boswandeling al voldoende om elkaar even op een andere manier te ontmoeten. Dat is waarom ik bij voorkeur werk bij fijne locaties in de natuur. 

 

Door de waan van de dag willen we elkaar nog wel eens uit het oog verliezen. Even een pas op de plaats maken kan dan ademruimte geven. Met elkaar naar buiten kijken om te zien hoe die wereld verandert. En ook naar binnen kijken om te zien wat het met ons doet en van ons vraagt. Er speelt zoveel op de wereld momenteel. Op grote schaal, maar ook dichtbij.
Door het samen zijn, in een veilige setting, ontstaat er aandacht voor elkaar en kan er besproken worden wat er besproken moet worden.
Ik vind het mooi om met luchtigheid, aandacht en humor zelfs de meest ingewikkelde onderwerpen bespreekbaar te maken.

Ik zie mensen
 opbloeien van aandacht, meer plezier met elkaar hebben. Er ontstaat ruimte voor feedback en daarmee groei. Er ontstaat bewustwording. En bewustwording zet alles in beweging.
 

Hardlachs, helderwetend, scherp en intuïtief, dat ben ik.

wanneer zet je mij in?

'Het stroomt niet in het team / de organisatie'

Je krijgt je vinger er niet achter. Al van alles gedaan en ingezet en toch lukt het niet om het team in een fijne flow te krijgen. 

'We komen niet tot een besluit'

Achter de feiten aan lopen. Het tij niet kunnen keren. Geen knopen doorhakken. Geen radicale keuzes durven maken maar wel voelen dat het nodig is. Op zoek zijn naar draagvlak. 

'We verliezen de mens uit het oog'

Verbinding, bezieling, vertrouwen. Je krijgt het alleen wanneer er échte aandacht is voor menselijkheid. Elkaar zien en horen. Begrijpen en begrepen worden. 

'We lopen vast in onze ontwikkeling'

Wat staat er in de weg? Wat blijft onbesproken? Of is het angst voor het onbekende? Soms helpt het om het open te breken en zo ruimte te maken.

'Onze creativiteit kan wel een boost gebruiken'

Nieuwe strategie. Visie herzien. Event organiseren. Boeien van medewerkers. Het er allemaal even bij doen, dat hoeft niet.

'We zijn teveel aan het navelstaren'

De waan van de dag eist aandacht. Zie je wel wat er buiten gebeurt? Laat mij jullie uitdagen en bevragen. Laten we samen de veranderende tijd & context verkennen.

'We laten het heilige huisje niet wankelen'

We houden in stand wat ons niet meer dient. Overtuigingen, visies, structuren. 'Zo doen wij dat nou eenmaal'. En wat als we het anders gaan doen?

'We werken om de roze olifant heen'

Soms is het een collega, soms de leidinggevende, soms een proces. Wat het ook is, het kan helpend (en nodig) zijn om het er eens écht over te hebben.

'We doen telkens hetzelfde'

En dan toch vooruitgang verwachten. Dat werkt niet. Soms heb je creativiteit en energie van buiten nodig om je een boost te geven en zelf verder te kunnen.

bottom of page